Ön a honlapot teljes mértékben ingyenesen látogathatja és a honlapon elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe, de bizonyos esetekben csak regisztrálással azaz személyes adatokat kell megadnia, hogy a szolgáltatásosat igénybe vegye.

A honlapon elérhető szolgáltatásokat regisztrálással veheti igénybe és ilyenkor személyes adatnak minősülő információkat kell megadni, ezzel is hozzájárulva a személyes adatainak a kezelésére. a szolgáltatásaink közé tartozik az időközönkénti hírlevél küldés is melyről bármelyik pillanatban leiratkozhat.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, tiltakozhat és megkeresheti emailben munkatársainkat, a személyes adatok törlésével kapcsolatban, ez azonban a szolgáltatás megszüntetésével jár együtt.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Az egeszsegeseletmod.info, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne látogassa weblapunkat vagy ne használja szolgáltatásainkat!

A honlap rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat személyazonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

A egeszsegeseletmod.info egy olyan tájékoztató jellegű internetes magazin, ahol más oldalakra linkelve is talál tartalmakat. Ezekre a honlapokra nem érvényes ez az adatvédelmi megállapodás. Nem vagyunk felelősek olyan weboldalak adatvédelméért, melyek a portálunkhoz kapcsolódnak.

Ossza meg másokkal is!